Kära vän
Namaste

Hur mår du? Det var länge sen vi sågs. Mår du och din familj och dina anhöriga bra? Våra hjärtan har varit med var och en av er under de senaste månadernas kaos.

Som svar på flertalet av deltagare på Field of Abundance förfrågan, har Sri Preethaji beslutat att återknyta vid ett exklusivt tillfälle med alla Field of Abundance deltagare, genom en special designad visdoms-, och meditationsupplevelse.
Den här en timme långa UPPLEVELSE AV ÅTERANSLUTNING med Sri Preethaji innehåller följande

1. kraftfull visdom som hjälper dig att navigera i dessa turbulenta tider med hjälp av ett lugnt mod,
2. en mystik meditation för att skära genom hinder och få en välsignelse för större möjligheter och att rikedom ska flöda in i ditt liv.
3. lyssna på när några av våra kurskamrater berättar om hur de gör när de reser sig över sina hälso-, känslomässiga-, och ekonomiska utmaningar utifrån ett vackert tillstånd i medvetandet.

Vad skulle kunna vara bättre än det här för att ta din Field Of Abundance-resa djupare, än den här mystika upplevelsen med Sri Preethaji

Datum: 18:e oktober 2020
Tid: 16.00
Meeting ID: 822 3044 4564
Passcode: 087654

Ser fram emot att träffa dig där.

Tack
Fakulteten, Ekam